تبلیغات
نام سرویس

توضیحات

تعداد روز 

قیمت 

(تومان)

A1 بنر 60*468 در بالای سایت هیدر ( تمامی صفحات ) فقط یک تبلیغ ماهیانه 30.000
A2 بنر 60*468 صفحه اصلی و در قسمت تبلیغات بالای سایت
ماهیانه 20.000
A3

بنر 60*468 در بالای سایت هیدر ( تمامی صفحات ) فقط یک تبلیغ

هفتگی
12.000
A4-1 بنر 60*468 صفحه اصلی و در قسمت تبلیغات بالای سایت
هفتگی 10.000
A4-2 بنر 240*120  در ستون سمت چپ قسمت تبلیغات سایت  

ماهیانه 15.000
A5 بنر 240*120  در ستون سمت چپ قسمت تبلیغات سایت  

هفتگی 7.000
A6 تبلیغات پاپ آپ  ماهیانه 90.000


 برای سفارش تبلیغات و همچنین در صورتی که پلن در خواستی شما در لیست بالا موجود نیست میتوانید با آی دی زیر در تماس باشید:

abartazeha@yahoo.com

محتوای تبلیغ و تمامی حقوق تبلیغات به سایت آگهی دهنده مربوط می شود و هیچ ارتباطی با سایت ابر تازه ها ندارد.

از پذیرش بنرهای داراری تصاویر مستهجن و خلاف شرع و و خلاف قوانین کشور معذوریم.

حجم بنر ها نباید بیشتر از 70 کیلوبایت باشد.

از قرار دادن بنر های سایت های عبور از فیلتر  معذوریم.

برای موسسات خیریه و نهادهای با خدمات انسان دوستانه تخفیف ویژه ای در نظر گرفته شده است.